Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“
El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt
Tel. Nr. +370 37 460066

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas