Naujienos

Etninę kultūrą būtina integruoti į ugdymo procesą

By 2020 27 spalio No Comments

Alytaus kultūros centras jau antrą kartą organizavo respublikinę etninės kultūros konferenciją, kuri šį kartą buvo pavadinta „Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą“ ir daugiausia skirta pedagogams. Nors vienas iš lektorių Artūras Sinkevičius sakė, kad pavadinimas netinkamas, nes apie tai negali būti net kalbos, vis dėlto etninė kultūra ugdymo procese yra būtina ir neišvengiama: apie tai kalbėti tas pats, kaip kalbėti apie lietuvių kalbos integravimą į lietuvių šeimą.

Konferenciją pradėjo dzūkų tarmės puoselėtoja, literatė, rankdarbių meistrė Svetlana Žadeikienė. Ji pristatė dzūkų tarmės pateikimą vaikams, pasakojo, kaip juos sudominti, paskatinti kalbėti dzūkiškai. Po šio pranešimo virtualiai persikelta į Varėną, kur etnomuzikologė, folkloro specialistė Vaida Naruševičiūtė pasidalijo patirtimi apie tradicinių šokių judėjimą Varėnoje, į kokius renginius ir kaip pavyksta įtraukti miesto žmones. Praktinius pavyzdžius keitė teorinė dalis, o joje etnomuzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. mokslo darbuotoja Aušra Žičkienė, remdamasi dainomis, kalbėjo apie tradicijos tėkmę ir paveldo svarbą. Vis sparčiau populiarėjančią, ypač įdomią temą – etnografinių sporto šakų pateikimą ugdymo procese – pristatė Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė ir Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas Stanislavas Bajurinas. Anot vyrų, pagrindinis jų tikslas – kad apie etnografines sporto šakas sužinotų kuo daugiau žmonių ir jos vis dažniau atsirastų ugdymo procese. Abejingų nepaliko folkloro klubo „Gilė“ vadovo Artūro Sinkevičiaus pranešimas, kuriame jis kalbėjo apie etninę kultūrą šiuolaikinėje mokykloje, dalijosi savo darbo metodika, leido daug skambių, šiuolaikiškai pateiktų liaudies dainų įrašų ir skatino pedagogus eksperimentuoti: į kasdienį muzikinį ugdymą įtraukti kuo daugiau netradicinių instrumentų, vaikams liaudišką muziką pateikti kuo šiuolaikiškiau, ir patikino, kad į etninę kultūrą juos įtraukti bus visai nesunku.

2020-ieji metai paskelbti UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais, taigi etnomuzikologė, žinoma sutartinių puoselėtoja Daiva Vyčinienė kvietė pažinti išskirtinę Lietuvos kultūros paveldo dalį – sutartines ir jų giedojimo tradicijas. Garsus instrumentų žinovas, muzikantas Evaldas Vyčinas ne tik pristatė smuikavimo ir cimbolų tradicijas, bet ir pakvietė visus į virtualų koncertą, kuriame grojo pats ir viena LMTA studentė. Instrumentus keitė dzūkų dainavimo tradicijų puoselėtojos Veronikos Povilionienės dainos. Savo pranešimą „Liaudies daina etninėje kultūroje“ Veronika pristatė dainuodama ir pasakodama apie dainas. Konferenciją vainikavo sertifikuotos amatų meistrės Laimos Saviščevienės pranešimas „Dangaus sodai Dzūkijoje“. Laima pristatė žymiausius amatininkus, pasidalijo patirtimi, kaip pasiruošti sodų gamybai, kaip juos gaminti, kokios medžiagos tinkamiausios.

Nors paskutinę konferencijos dieną teko perorganizuoti į nuotolinę, bet net ir šis formatas turėjo savotiško žavesio. Lektoriams pavyko ne tik puikiai perskaityti įdomius pranešimus, bet ir įtraukti dalyvius į virtualius šokius, dainas.