Kontaktai

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams, vykdanti direktoriaus funkcijas


Vita Sakavičiūtė

+370 629  494 62 ;
pavaduotoja@alytuskc.lt

Vyr. finansininkė
Asta Baliūnienė

+370 650 167 14 ;
buhalterija@alytuskc.lt

Renginių koordinatorė
Rūta Kavolynienė

+370 672 925 40
+370 618 139 62
renginiai@alytuskc.lt

Rinkodaros ir komunikacijos specialistė
Iveta Komičiūtė

+370 648 324 35
iveta.komiciute@alytuskc.lt
komunikacija@alytuskc.lt

Režisierius
Arvydas Kinderis

+370 610 145 64 ;
arvydas.kinderis@gmail.com;

Bilietų kasininkė – apskaitininkė
Danutė Gambickienė

+370 659 869 79
kasa@alytuskc.lt

Šviesos operatorius Algirdas Vidzbelis

+370 687 829 98 ;
algirdas.vidzbelis@alytuskc.lt

Multimedijos specialistė
Aurelija Vidzbelytė

+370 662 473 18
aurelija.vidzbelyte@alytuskc.lt

Garso operatorius Raimundas Abromavičius

+370 612 483 60 ;
raimundas.abromavicius@alytuskc.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūmų valdytojas


Saulius Gumauskas

+370 683 112 53
ukis@alytuskc.lt

Rekvizitai

Alytaus kultūros centras (AKC)
Adresas: Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus
Įstaigos kodas 300510369
Sąskaitos Nr. LT3370440600053114813

Kasos darbo laikas

II-V 8–17 val. (Pietų pertrauka 13–14 val.)
1 val. iki kiekvieno renginio.