Kontaktai

group 42@2x 1

Kontaktai

kop 2

Direktorė

Kristina Daugelevičienė

+370 688 890 04;
 direktore@alytuskc.lt

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams

Jurgita Guževičienė

+370 672 215 43 ;
pavaduotoja@alytuskc.lt

Renginių koordinatorė
Rūta Kavolynienė

+370 672 925 40
+370 618 139 62
renginiai@alytuskc.lt

Rinkodaros ir komunikacijos specialistė
Sandra Anušauskienė

+370 662 75678
komunikacija@alytuskc.lt

Etnokultūros specialistė, renginių koordinatorė
Monika Burbė

+370 639 80081
monika.burbe@alytuskc.lt

Dokumentų valdymo-viešųjų pirkimų specialistė

Asta Baliūnienė

+370 650 167 14 ;
buhalterija@alytuskc.lt

Bilietų kasininkė – apskaitininkė
Danutė Gambickienė

+370 659 869 79
kasa@alytuskc.lt

Garso operatorius Raimundas Abromavičius

+370 612 483 60 ;
raimundas.abromavicius@alytuskc.lt

Garso operatorius
Marius Franckevičius

+370 674 005 62 ;
stygos@gmail.com

Šviesų operatorius

Benediktas Vjužaninas

+370 628 262 64 ;
benediktas.vjuzaninas@alytuskc.lt;

Ūkio skyriaus vedėjas
Dainius Naruševičius

+370 605 443 66 ;
dainius.narusevicius@alytuskc.lt;

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“
El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt
Tel. Nr. +370 37 460066

Rekvizitai

Alytaus kultūros centras (AKC)
Adresas: Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus
Įstaigos kodas 300510369
Sąskaitos Nr. LT337044060005314813

Bendras administracijos telefono numeris +370 601 185 24

Kasos darbo laikas

II-V 10–18 val. (Pietų pertrauka 13–14 val.)
1 val. iki kiekvieno renginio.