Kontaktai

Direktorė
Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė

+370 616 234 50
direktore@alytuskc.lt

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams
Vita Sakavičiūtė

+370 629  494 62 ;
pavaduotoja@alytuskc.lt

Renginių koordinatorė
Rūta Kavolynienė

+370 672 925 40
+370 618 139 62
renginiai@alytuskc.lt

Rinkodaros ir komunikacijos specialistė
Iveta Komičiūtė

+370 648 324 35
iveta.komiciute@alytuskc.lt
komunikacija@alytuskc.lt

Vyr. finansininkė
Asta Baliūnienė

+370 650 167 14 ;
buhalterija@alytuskc.lt

Bilietų kasininkė – apskaitininkė
Danutė Gambickienė

+370 659 869 79
kasa@alytuskc.lt

Šviesų operatorė
Rosvita Diškevičiūtė

+370 601 271 40
rosvita.diskeviciute@alytuskc.lt

Garso operatorius Raimundas Abromavičius

+370 612 483 60 ;
raimundas.abromavicius@alytuskc.lt

Režisierius
Arvydas Kinderis

+370 610 145 64 ;
arvydas.kinderis@gmail.com;


Rūmų valdytojas                    Duomenų apsaugos pareigūnas
Saulius Gumauskas                        asmensduomenys@sdg.lt
+370 683 112 53
ukis@alytuskc.lt

Rekvizitai

Alytaus kultūros centras (AKC)
Adresas: Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus
Įstaigos kodas 300510369
Sąskaitos Nr. LT3370440600053114813

Kasos darbo laikas

II-V 10–18 val. (Pietų pertrauka 13–14 val.)
1 val. iki kiekvieno renginio.